Δημοσίευση Τιμών Ενέργειας

Δείτε τις τιμές του Οκτωβρίου 2023 ΕΔΩ

Δείτε τις τιμές του Σεπτεμβρίου 2023 ΕΔΩ

Δείτε τις τιμές του Αυγούστου 2023 ΕΔΩ

Δείτε τις τιμές του Ιουλίου 2023 ΕΔΩ

Δείτε τις τιμές του Ιουνίου 2023 ΕΔΩ

Δείτε τις τιμές του Μαΐου 2023 ΕΔΩ

Δείτε τις τιμές του Απριλίου 2023 ΕΔΩ

Δείτε τις τιμές του Μαρτίου 2023 ΕΔΩ

Δείτε τις τιμές του Φεβρουαρίου 2023 ΕΔΩ

Δείτε τις τιμές του Ιανουαρίου 2023 ΕΔΩ

Δείτε τις τιμές του Δεκεμβρίου 2022 ΕΔΩ

Δείτε τις τιμές του Νοεμβρίου 2022 ΕΔΩ

Δείτε τις τιμές του Οκτωβρίου 2022 ΕΔΩ

Δείτε τις τιμές του Σεπτεμβρίου 2022 ΕΔΩ

Δείτε τις τιμές του Αυγούστου 2022 ΕΔΩ.

Δυνάμει των προβλέψεων του άρθρου 138 του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022) σχετικά με την θέσπιση έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης καθώς και των ΥΑ ΦΕΚ Β’ 3312/18.05.2023 και ΥΑ ΦΕΚ Β’ 4802/28.07.2023, αναστέλλεται για την χρονική περίοδο 01.08.2022-31.12.2023 η εφαρμογή ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας η οποία συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς, σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση και σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα τους, έως την 20η ημέρα του μήνα (Μ-1) πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας που εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας για τα οποία ισχύει η αναστολή εφαρμογής ρήτρας αναπροσαρμογής. Ειδικότερα για την πρώτη περίοδο εφαρμογής (08.2022), η ανακοίνωση των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται έως τις 31.07.2022.

Ζήτησε να σε καλέσουμε εντελώς δωρεάν

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 21:00, εκτός αργιών.
Αιτήματα εκτός ωραρίου εξυπηρετούνται την επόμενη εργάσιμη.

Ζήτησε
να σε καλέσουμε
εντελώς δωρεάν